0

BLOG

Dự án cung cấp điện cho Cocobay Đà Nẵng

18/08/2017

-

Trần Ngọc Mai

-

0 Bình luận

DỰ ÁN: COCOBAY - ĐÀ NẴNG

Dự án: COCOBAY ĐÀ NẴNG

Tổng mức đầu tư: 11.000 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô

Nội dung cung cấp: Cung cấp, lắp đặt hệ thống 09 tổ máy phát điện Cummins Power Generation Công suất 2500 kVA và 02 tổ máy Kohler Power Systems Công suất 1000 kVA

Tổng giá trị hợp đồng: 102 tỷ đồng.

Năm thực hiện: Từ 2017

 

Dự án: COCOBAY ĐÀ NẴNG

Tổng mức đầu tư: 11.000 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô

Nội dung cung cấp: Cung cấp, lắp đặt hệ thống 09 tổ máy phát điện Cummins Power Generation Công suất 2500 kVA và 02 tổ máy Kohler Power Systems Công suất 1000 kVA

Tổng giá trị hợp đồng: 102 tỷ đồng.

Năm thực hiện: Từ 2017

TAGS :

Bình luận của bạn

DỊCH VỤ MÁY PHÁT ĐIỆN

091 321 9147